Bản tin tài chính kinh doanh trưa 17-10

(nguồn vtv.vn)

Từ khóa
VTV