Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 17/06/2015

(nguồn vtv.vn)