Bản tin tài chính kinh doanh trưa 16-12

(nguồn vtv.vn)