Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 16/05/2014

Giao dịch trên sàn thành phố nhìn chung bớt tiêu cực đi, nhưng vẫn khá thận trọng. (nguồn vtv.vn)

VTV.VN