Bản tin tài chính kinh doanh trưa 14-3

(nguồn vtv.vn)