Bản tin tài chính kinh doanh trưa 13-10-2015

(nguồn vtv.vn)