Bản tin tài chính kinh doanh trưa 13-1-2016

(nguồn vtv.vn)