Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 13/08/2015

(nguồn vtv.vn)