Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 13/01/2015

(nguồn vtv.vn)