Bản tin tài chính kinh doanh trưa 12-5

(nguồn vtv.vn)