Bản tin tài chính kinh doanh trưa 11/12/2014

(nguồn vtv.vn)