Bản tin tài chính kinh doanh trưa 11-11-2015

(nguồn vtv.vn)