Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 11/07/2014

Lượng giao dịch cổ phiếu FLC lên tới con số khổng lồ. (nguồn vtv.vn)