Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 10/07/2014

Khá nhiều cổ phiếu dưới mệnh giá lại đang nên kế hoạch phát hành thêm. (nguồn vtv.vn)