Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 09/03/2015

(nguồn vtv.vn)