Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 09/02/2015

(nguồn vtv.vn)