Bản tin tài chính kinh doanh trưa 06/01/2015

(nguồn vtv.vn)