Bản tin tài chính kinh doanh trưa 05/12/2014

(nguồn vtv.vn)