Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 05-06-2015

(nguồn vtv.vn)