Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 05/06/2014

Thị trường bước vào phiên giao dịch khá ảm đạm. (nguồn vtv.vn)