Bản tin tài chính kinh doanh trưa 05/01/2015

(nguồn vtv.vn)