Bản tin tài chính kinh doanh sáng- 14/02/2014

(ĐTCK) Trên thị trường tồn tại rất nhiều cổ phiếu "ruồi", nhưng bay cao trong sáng nay .

Tác giả vtv.vn