Bản tin Rap News số 6 đề cập tới lạm phát và ngân hàng

(ĐTCK)  Nhận được sự đón nhận tích cực của người xem, bản tin RapNews số 6 đã được ra mắt, đề cập những vấn đề của ngành Ngân hàng Nhà nước nỗ lực kiềm chế lạm phát năm 2013 và nhiều vấn đề của năm mới 2014

Theo Vietnam Plus