Bản tin kinh doanh trưa 22-09-2014

(nguồn vtv.vn)