Bạn nên hỏi doanh nghiệp điều gì mùa đại hội?

Bạn nên hỏi doanh nghiệp điều gì mùa đại hội?

(ĐTCK) Để đầu tư bớt rủi ro và tăng cơ hội có lãi, nhà đầu tư cần hiểu chất lượng và tương lai hoạt động của doanh nghiệp. Mùa đại hội đồng cổ đông là cơ hội tốt nhất khi các cổ đông, dù sở hữu 1 cổ phiếu, cũng được quyền tham dự và chất vấn “người làm thuê” - Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy, bạn nên hỏi gì mùa đại hội? Nhà đầu tư Minh Khuê (Hà Nội) chia sẻ một số chủ điểm nhà đầu tư nên quan tâm.

1. Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp

- So sánh doanh thu, lợi nhuận đạt được so với các năm, nguyên nhân các biến động chính;

- Chi phí hoạt động tăng/giảm so với các năm, nguyên nhân các biến động;

- Chi phí quản lý tăng/giảm so với các năm, nguyên nhân biến động;

- Chú trọng vào các kế hoạch liên quan đến cổ tức, việc huy động vốn/sử dụng vốn, các chỉ tiêu tài chính, việc phát hành cổ phiếu ESOP có quá nhiều cho nhân viên hay không.

2. Kế hoạch kinh doanh năm/giai đoạn tới

- Nếu doanh nghiệp có dự kiến tái cơ cấu, mua bán công ty, mở rộng quy mô, các cổ đông cần phải hỏi rõ Ban lãnh đạo về tính khả thi, hiệu quả để có câu trả lời từ lãnh đạo doanh nghiệp.

- Việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cần được chú trọng vào đối tác mua, năng lực và đối tác có thể giúp được gì cho doanh nghiệp?

3. Tương quan chỉ số PE

- Cần xem P/E của cổ phiếu cổ đông đang nắm giữ so với các công ty khác cùng ngành như thế nào, so với thị trường ra sao? Tương quan về thị phần của công ty so với các công ty khác cùng ngành và triển vọng năm tài chính 2018 sẽ tác động như thế nào đến mức độ đắt, rẻ của cổ phiếu?

4. Dự kiến các tác động của kinh tế vĩ mô

- Cổ đông cần chất vấn ban lãnh đạo những chuyển động kinh tế vĩ mô sẽ tác động đến hoạt động của công ty trong năm tài chính như thế nào?

5. Nợ vay và những vấn đề về tài chính

- Cần quan tâm đến chất lượng nợ: khả năng công ty có trả được nợ vay hay không? Có phát sinh nợ xấu từ khách hàng, đối tác quan trọng không?

- Những khoản đầu tư được lập dự phòng đáng kể trong báo cáo tài chính của công ty? Công ty có nhận được đề nghị mua lại không? Ban Lãnh đạo và Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thế nào về việc này?

6. Chất lượng điều hành, quản trị

- Đâu là những động thái và biện pháp mà HĐQT đã sử dụng để giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo rằng quyền lợi của các cổ đông được bảo vệ?

- Kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt như Chủ tịch và Tổng giám đốc như thế nào?

- Ban điều hành có nhận được các khoản thưởng và phúc lợi lớn hơn nhiều so với sự tăng trưởng của công ty không?

- Nhận định các rủi ro hàng đầu đối với công ty. Phải làm gì và làm thế nào để giảm thiểu các rủi ro đó?

- HĐQT đã tiến hành các biện pháp gì để nâng cao giá trị của cổ  đông cũng như uy tín đối với nhà đầu tư?

- HĐQT đóng vai trò gì trong việc hoạch định kế hoạch chiến lược của công ty?

- Có bất kỳ thành viên HĐQT, Ban điều hành, nhân viên hoặc nhà quản lý nào của công ty có cổ phần tại các đơn vị đối tác có quan hệ kinh doanh với công ty?

- Thu nhập bình quân năm nay của thành viên HĐQT so với năm ngoái là như thế nào? Có kế hoạch tăng thù lao cho thành viên HĐQT vào năm tới hay không?

- Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cao cấp khác có là thành viên ban lãnh đạo cấp cao ở các công ty khác? Liệu việc điều hành bên ngoài công ty có ảnh hưởng xấu tới hiệu quả lãnh đạo?

- Có thành viên nào trong HĐQT/Ban điều hành bán ra một lượng lớn cổ phiếu trong năm?

- Có sự bất đồng nào trong HĐQT/Ban giám đốc không? Vấn đề được giải quyết như thế nào?

7. Quan hệ cổ đông

- Công ty đã và đang làm gì để cải thiện công tác quan hệ với các cổ đông? Công ty làm gì để đảm bảo rằng các đề xuất của cổ đông được xem xét và xử lý? Công ty đã làm gì đối với những đề xuất mà có sự hưởng ứng của các cổ đông?

- Công ty có kế hoạch đa dạng hoá vào thị trường mới, sản phẩm mới hay ngành kinh doanh mới không? Công ty có kế hoạch marketing nhắm tới một phân khúc thị trường cụ thể không?

- Có đại diện của quỹ đầu tư hoặc của các công ty chuyên mua bán lại các công ty trong HĐQT không? Lợi ích của họ có xung đột với lợi ích của cổ đông?

- Có hay không các khoản thưởng bằng cổ phiếu hiện nay chỉ áp dụng đối với thành viên HĐQT/Ban giám đốc mà không phải cho toàn bộ CBCNV? Tỷ lệ thưởng bằng cổ phiếu cho  ban lãnh đạo chiếm bao nhiêu phần trăm của công ty và vì sao?

8. Các vấn đề khác

- Báo cáo kiểm toán độc lập có những ý kiến ngoại trừ hay không, tại sao?

- Công ty có tham gia vào vụ kiện tụng nào gần đây không? Chi phí tiềm năng khoảng bao nhiêu?

- Có khoản dự phòng nào được trích lập mới trong năm không?

- Các biện pháp doanh nghiệp áp dụng để cải thiện tính minh bạch của công ty?

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%