Bán khẩu trang bình ổn giá, chợ thuốc lớn nhất TPHCM “thất thủ”

Xếp hàng mua khẩu trang từ nửa đêm, tờ mờ sáng 16/2 và chỉ đến 7h sáng toàn bộ số khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đã được bán hết.

Theo VOV