Nhiều chức danh chủ chốt của tỉnh Bắc Kạn được công bố, trao quyết định tại Hội nghị.

Nhiều chức danh chủ chốt của tỉnh Bắc Kạn được công bố, trao quyết định tại Hội nghị.

Bắc Kạn công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt của tỉnh

Chiều ngày 31/12, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết thành lập Văn phòng UBND tỉnh. Hai văn phòng được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Thời gian đi vào hoạt động từ 01/01/2021; Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Hoàng Lục Do - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động bổ nhiệm ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

Bổ nhiệm ông Tạc Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; Bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Oai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bổ nhiệm ông Trần Công Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Quyết định bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%