AVF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014

CTCP Việt An (AVF- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 05 năm 2014.

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đông Xuyên, Số 9 Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động SXKD 2013 và Kế hoạch 2014 của HĐQT, BKS.

+ BCTC được kiểm toán 2013 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2013.

+ Chọn lựa đơn vị kiểm toán 2014.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%