AVF: Ngày GDKHQ mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (2:1)


CTCP Việt An (AVF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2014

-  Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 13.980.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 2 quyền được mau được hưởng 01 cổ phần mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: (177/2) x 1 = 88,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên thì ông A sẽ được mua 88 cổ phần, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/03/2014 đến ngày 28/03/2014

+ Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/03/2014 đến ngày 03/04/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán được tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính Kế toán của Công ty Cổ phần Việt An – Quốc lộ 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%