ASP: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Tập đoàn dầu khí An pha (ASP- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian, địa điểm, nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%