ASM: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:Văn phòng CTCP Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, TP. Long Xuyên, An Giang

- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua việc đầu tư bổ sung các dự án trong năm 2015

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%