ASIAGF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013


Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB (ASIAGF- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến Thứ năm 10/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến New Epoch Hotel (120 CMT8, F.7, Q.3)

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết quả hoạt động của ASIAGF năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng giám sát năm 2013;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 0.0 0.0%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%