ASIAGF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013


Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB (ASIAGF- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến Thứ năm 10/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến New Epoch Hotel (120 CMT8, F.7, Q.3)

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết quả hoạt động của ASIAGF năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng giám sát năm 2013;

+ Nội dung khác (nếu có).

VNIndex

991.7

-11.38 (-1.15%)

 
VNIndex 991.7 -11.38 -1.15%
HNX 146.43 -1.27 -0.87%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021