ARM: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (27%)

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2015 đến ngày 30/09/2015 (đây là thời gian tập trung để trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký, trong thời gian trên, AIRIMEX sẽ bố trí nhân sự thường trực để làm việc tại Công ty để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký. Sau ngày 30/09/2015, Công ty không bố trí nhân sự thường trực để thực hiện chi trả cổ tức, cổ đông chưa có điều kiện đến nhận cổ tức trước ngày 30/09/2015 sẽ phải liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty để được nhận cổ tức) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%