APS đặt mục tiêu mở mới 3.000 tài khoản

APS đặt mục tiêu mở mới 3.000 tài khoản

(ĐTCK) Ngày 23/6, CTCK APEC (APS) sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên, để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012, với doanh thu 48,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7,7 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu lớn nhất là từ hoạt động kinh doanh vốn (với 21,1 tỷ đồng); tiếp đến mà doanh thu môi giới (18,7 tỷ đồng); doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn (4,5 tỷ đồng)… Năm nay, APS phấn đấu mở mới 3.000 tài khoản.

Từ nhận định hoạt động kinh doanh chứng khoán tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, năm nay, APS tập trung tái cơ cấu bộ máy theo hướng an toàn và hiệu quả, tận dụng thời điểm thị trường thuận lợi để thanh lý danh mục đầu tư; nghiên cứu để sớm áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro cho khách hàng, nhất là cắt lỗ tự động.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%