APP: CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (HNX)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày thực hiện: Dự kiến vào ngày 23/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ - Khu công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021