APP: CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (HNX)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày thực hiện: Dự kiến vào ngày 23/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ - Khu công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%