API: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

(ĐTCK)

CTCP Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương ( API – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện Dự kiến từ 9h00 đến 12h00 ngày 01/3/2014 (Thứ Bảy)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung thực hiện:

+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động của công ty năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác theo nội dung Tờ trình.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%