APF: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: APF 

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Cẩm Thành -  01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021