Anh em sư tử hợp lực cướp con cái

Nhờ sự đoàn kết, anh em sư tử mới đến đánh đuổi con đực đầu đàn cũ, chiếm lãnh thổ và bạn tình của nó.

Theo Vnexpress