AMC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (20%)


CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/07/2020

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 31/07/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%