ALT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích:                   Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 15/04/2015

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới & giải trí UNIQUE.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%