Riêng trong năm 2014, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay

Riêng trong năm 2014, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay

Agribank - dẫn dắt thị trường tín dụng nông thôn

(ĐTCK) Năm 2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông thôn, góp phần đáng kể vào thành công chung của ngành ngân hàng.

Trên cơ sở phối hợp cùng hệ thống chính trị, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời quyết liệt triển khai Đề án tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, Agribank không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thực thi chính sách tiền tệ, tiên phong trong thực thi tín dụng chính sách, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến 31/12/2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013, tiếp tục là NHTM lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2013, trong đó, tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 78,4% vốn huy động. Qua đó khẳng định sự tin tưởng của khách hàng và cộng đồng đối với Agribank. Vốn huy động tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu hoạt động kinh doanh. Cơ cấu vốn được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng nguồn vốn từ dân cư, vốn trung - dài hạn, lãi suất đầu vào giảm dần, góp phần giảm chi phí vốn, tạo điều kiện giảm lãi suất đầu ra (cho vay), đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hoạt động tín dụng của Agribank tiếp tục tăng trưởng có chất lượng, tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, sở trường của Agribank đó là nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay của Agribank đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8%, đạt mục tiêu đã đề ra.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4% tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành ngân hàng năm 2014, tiếp tục là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2014, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng mở rộng và tái đầu tư, cụ thể: dành 10.000 tỷ đồng lãi suất thấp cho vay đối với khách hàng xuất nhập khẩu, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung để tháo gỡ khó khăn cho DN, phục hồi sản xuất - kinh doanh…

Agribank luôn coi trọng việc phát triển, cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho khách hàng, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa… thông qua triển khai các sản phẩm tín dụng chuyên biệt, đặc thù như: cho vay theo chuỗi liên kết, cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho vay…

Bên cạnh thế mạnh về các sản phẩm tín dụng truyền thống, với sự vượt trội về mạng lưới, công nghệ và đội ngũ cán bộ am hiểu địa phương, Agribank trở thành một trong những NHTM đi đầu trong cung cấp các dịch vụ tiện ích, hiện đại như: thu ngân sách nhà nước, thẻ, mobile banking…

Kết quả kinh doanh dịch vụ tăng trưởng ổn định so với năm trước, đến 31/12/2014, tổng thu dịch vụ của Agribank đạt 2.877 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm 2013, đạt 104% kế hoạch 2014. Agribank tiếp tục được các tổ chức quốc tế uy tín tín nhiệm, ủy thác triển khai các dự án tại Việt Nam, được Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành đánh giá cao về năng lực và chất lượng phục vụ.

Năm 2014, khả năng thanh khoản được Agribank duy trì ổn định, các tỷ lệ an toàn hoạt động cơ bản đáp ứng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm, Agribank quyết liệt thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng,  xử lý thu hồi, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro. Các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đều được Agribank đẩy mạnh, đổi mới…

Với nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2014, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014.

Hoạt động trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, Agribank vẫn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2014, toàn hệ thống Agribank đã dành xấp xỉ 254 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, chủ yếu tập trung cho lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi…

Kết quả đạt được trong năm 2014 cùng với thành quả của chặng đường 27 năm phát triển, với tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đối diện, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng thuận, quyết tâm triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra, đó là nền tảng vững chắc để Agribank tin tưởng sẽ vượt lên được sự cạnh tranh gay gắt, tiếp tục có những đổi mới tích cực, phát triển ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của tổ chức tín dụng trên thị trường tài chính nông thôn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021