AGPPS cơ cấu lại cổ đông

AGPPS cơ cấu lại cổ đông

(ĐTCK) CTCP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) đã tìm ra 2 cổ đông tiềm năng là Quỹ đầu tư SCPE thuộc Ngân hàng Standard Chartered và Jardines, một tập đoàn gia đình có phạm vi hoạt dộng trên toàn thế giới.

Hai tổ chức này sẽ mua lại cổ phần của những cổ đông đang muốn thoái vốn tại AGPPS như VinaCapital. Khoản đầu tư vào AGPPS chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các khoản đầu tư OTC của VinaCapital.

ĐHCĐ 2014 của AGPPS vừa diễn ra đã không thông qua nội dung bầu HĐQT mới, cũng như kế hoạch kinh doanh 2014, chia cổ tức 2013. Bất đồng trong quan điểm về định hướng phát triển của AGPPS đã tạo ra mâu thuẫn lớn giữa các nhóm cổ đông của DN này. Đáng chú ý, cổ đông nước ngoài lớn nhất là VinaCapital không ủng hộ chiến lược phát triển sang lĩnh vực lúa gạo và đầu tư cho Cánh đồng lớn của Ban lãnh đạo AGPPS.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%