AGM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,486.2

1.01 (0.07%)

 
VNIndex 1,486.2 1.01 0.07%
HNX 458.78 2.97 0.65%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%