AGM đặt kế hoạch cổ tức 15 - 20%

AGM đặt kế hoạch cổ tức 15 - 20%

(ĐTCK) Trong năm 2013, AGM cũng dự kiến chi hơn 73 tỷ đồng đầu tư mới, tăng 282% so với năm 2012.
Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM), năm 2013, Công ty dự kiến đặt kế hoạch 2.678 tỷ đồng doanh thu, bằng 120% thực hiện năm 2012; lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.266 đồng, chia cổ tức tỷ lệ 15 - 20% vốn điều lệ.
Trong năm 2013, AGM cũng dự kiến chi hơn 73 tỷ đồng đầu tư mới, tăng 282% so với năm 2012.

Năm 2012, AGM đạt 2.226 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 60,272 tỷ đồng. So với năm 2011, doanh thu và lợi nhuận của Công ty giảm mạnh. Tuy nhiên, nguyên nhân lợi nhuận giảm không đến từ hoạt động kinh doanh chính (năm 2012, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh, chi phí lãi vay cũng giảm trên 50%), mà đến từ giảm doanh thu hoạt động tài chính (từ 135 tỷ đồng năm 2011 về 47,8 tỷ đồng năm 2012).

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%