AGF: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông bất thường

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  26/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày thứ sáu 09/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung Đại hội:

+ Điều chỉnh phương án chi cổ tức 2015.

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%