AGE: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (2%)

CTCP Môi trường Đô thị An Giang (AGE - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (chuyển khoản hoặc tiền mặt) kể từ ngày 02/11/2021 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

– Địa chỉ: số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và số chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

VNIndex

1,489.36

4.17 (0.28%)

 
VNIndex 1,489.36 4.17 0.28%
HNX 458.6 2.79 0.61%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%