ADP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2019 (5%)

ADP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2019 (5%)


CTCP  Sơn Á Đông (ADP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/12/2019

- Địa điểm tổ chức thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 19/12/2019 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021