ADC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (10:2)

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        27/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 121*2/10 = 24,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ của cổ đông A là 0,2 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ đông A sẽ được nhận số tiền bán cổ phiếu lẻ là 0,2 *10.000 đồng = 2.000 đồng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%