ADB viện trợ 544.000 USD cho dự án phát triển lưới điện

ADB viện trợ 544.000 USD cho dự án phát triển lưới điện

(ĐTCK) ADB viện trợ 544.000 USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển lưới điện Hà Nội và TP. HCM”.

Cụ thể, ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 877/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Tổng kinh phí của Dự án trên là 544.000 USD, trong đó vốn ODA của ADB là 500.000 USD, vốn đối ứng 44.000 USD.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương hoàn chỉnh văn kiện, thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trên.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021