ADB hỗ trợ các nước GMS tiếp cận cơ hội hợp tác

Ngày 4/8, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 17 các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) đã nhất trí hoàn toàn ủng hộ Khuôn khổ Chiến lược GMS 2012-2020 và Ngân hàng châu Á sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước GMS trong việc tiếp cận các cơ hội hợp tác.

Trong phiên họp tại Phnom Penh, các bộ trưởng cũng đã nhất trí đệ trình khuôn khổ chiến lược mới này để các nhà lãnh đạo ký tại Hội nghị cấp cao GMS lần thứ 4, dự kiến diễn ra tại Myanmar vào tháng 12 tới.

 

Thông cáo hội nghị cho biết Khuôn khổ chiến lược GMS mới định hướng cho sự phát triển các hành lang kinh tế GMS, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan tới phát triển khu vực thành thị và nông thôn, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực phần mềm cần thiết cho việc sử dụng hiệu quả hơn cơ sở hạ tầng hiện tại và trong tương lai, cũng như giải quyết những quan ngại chung về xã hội và môi trường.

 

Với khuôn khổ mới, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ các nước GMS trong nỗ lực tận dụng các nguồn tài nguyên hạn chế của khu vực thông qua thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.

 

Phó Tổng Giám đốc ADB Bindu Lohani cho biết ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước GMS trong việc tiếp cận các cơ hội hợp tác.

 

Chương trình hợp tác kinh tế GMS được thành lập từ năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển châu Á.

 

Chương trình đề ra chín lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác, bao gồm nông nghiệp, năng lượng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, viễn thông, du lịch, giao thông và hạ tầng giao thông, và thúc đẩy thương mại.

 

Cho đến nay, chương trình đã đi qua hai chặng đầu tiên (1992-2002, 2002-2012), góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực.

 

Khu vực GMS gồm các nước Campuchia, Lào , Myanmar , Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. /.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%